Menu

Hành trình 365 ngày củng cố niềm tin Viettel toàn cầu

18:43, 10/01/2018

Năm 2017 là năm chúng ta đã giành lại được niềm tin cho cả bộ máy làm việc tại thị trường nước ngoài. 2017 trở thành điểm sáng niềm tin không chỉ cho đầu tư nước ngoài mà còn cả Tập đoàn. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt vượt mục tiêu của Tập đoàn đề ra. Chúng ta cùng nhìn lại 365 ngày củng cố niềm tin Viettel trong sự nghiệp đầu tư quốc tế.

Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu