Menu

VTT tôn vinh NV/CTV Quận/huyện bán hàng giỏi hàng quý

Viettel Toàn cầu
103 06:48, 18/08/2017

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm kích thích NV/CTV bán hàng tốt nơi tuyến đầu, thể hiện sự quan tâm lớn của lãnh đạo TCT Viễn thông Viettel dành cho lực lượng đóng vai trò mũi nhọn trong cuộc chiến giữ thị phần, tăng trưởng doanh thu, phát triển dịch vụ Viettel trong nước.

d3c98856886beb6618b6c317b28bf081

Cụ thể, tiếp tục chương trình kích thích NV/CTV bán hàng giỏi trong tháng 5 và tháng 6, trong Quý 3/2017, TCT quyết định tiếp tục triển khai chính sách kích thích NV/CTV bán hàng tốt. Điều này cũng có nghĩa là trong các tháng 7,8,9/2017, các cá nhân có thành tích bán hàng giỏi sẽ được khen thưởng 2.000.000 đồng/người/tháng. Chương trình áp dụng đối với lực lượng bán hàng tuyến đầu trên tất cả các kênh chủ lực (gồm kênh BHTT, kênh điểm bán, kênh CHTT, kênh BHDN), không áp dụng cho đối tượng quản lý kênh.

Bên cạnh đó, thay vì xét theo từng huyện như trước đây (mỗi TT huyện lựa chọn 1 cá nhân xuất sắc nhất), thì nay sẽ xét trên tỷ lệ quân số tốt nhất tỉnh/kênh/tháng (kênh BHTT: 7%, kênh khác: 10%).

Chương trình nhân viên Quận/huyện bán hàng giỏi được chính thức triển khai từ ngày 25/5/2017 và bắt đầu mang lại nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, sản lượng bán hàng dịch vụ di động và CĐBR đều tăng trưởng tốt trên kênh BHTT, Điểm bán, KHDN. So sánh kết quả bán hàng tháng 6 với tháng 5, trên kênh BHTT, di động trả trước tăng 24%, FTTH tăng 8%, truyền hình tăng 6%, số lượng NV đủ điều kiện khen thưởng tăng 3%. Trên kênh điểm bán, di động trả trước tăng 27%, số lượng NV đủ điều kiện khen thưởng tăng 2%. Trên kênh bán hàng doanh nghiệp AM, di động trả sau tăng 13.6%, FTTH tăng 11%, số lượng NV đủ điều kiện khen thưởng tăng 9.2%. Trong 2 tháng 5 và 6, đã có 2845 NV/CTV bán hàng giỏi tại Quận/huyện được biểu dương khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, chương trình còn 1 số hạn chế như: chưa áp dụng cho kênh CHTT nên chưa kích thích đồng đều trên các kênh bán hàng chủ lực; Số lượng được xét căn cứ trên cơ sở mỗi huyện chọn 1 người tốt nhất nên chưa có sự phân biệt quy mô và kết quả bán hàng của các huyện; Chỉ tiêu đánh giá chưa đồng bộ với chỉ tiêu giao cho nhân viên trên hệ thống BOC2 hàng tháng dẫn đến việc khó theo dõi, đánh giá. Những hạn chế này sẽ được khắc phục trong chương trình kích thích bán hàng giỏi tháng 6,7,8.

Kết quả của chương trình bán hàng giỏi được thông tin cập nhật trên Trang nội bộ Nhịp sống của VTT.

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu