Menu

VTT thành lập lực lượng Taskforce xây dựng mô hình Quận/Huyện mẫu ở các chi nhánh tỉnh

235 10:28, 03/10/2017

Lực lượng hỗ trợ trực tiếp (Taskforce) – Trung tâm Điều hành Kinh doanh bao gồm 12 nhân sự key được tuyển lựa từ các cơ quan đơn vị của VTT. Từ nay đến hết hết quý I/2018, lực lượng này sẽ có trách nhiệm xây dựng bộ KPIs cho Quận/Huyện mẫu cho từng Viettel tỉnh/TP.

Lực lượng hỗ trợ trực tiếp (Taskforce) – Trung tâm Điều hành Kinh doanh bao gồm 12 nhân sự key được tuyển lựa từ các cơ quan đơn vị trong Tổng Công ty. Cả 12 nhân sự đều đã từng giữ chức danh Giám đốc huyện trở lên và có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn ở cơ sở. Sau khi được tuyển chọn, đào tạo – cả về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và rèn luyện thực tế, Taskforce sẽ là lực lượng “góp phần thay đổi nhận thức điều hành từ cấp Tổng Công ty đến tỉnh, huyện” – như kỳ vọng của TGĐ TCT, bắt đầu được đưa về tác nghiệp tại các tỉnh bắt đầu từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

Phát biểu trong lễ giao nhiệm vụ cho lực lượng hỗ trợ trực tiếp thuộc Trung tâm Điều hành Kinh doanh trước khi chính thức đưa lực lượng này ra “thực địa” sau hơn một tháng đào tạo, huấn luyện, thực tế, PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTT Hoàng Sơn đã nhấn mạnh “1 mục tiêu, 2 nhiệm vụ và 3 yêu cầu” đối với lực lượng Taskforce trong giai đoạn này.

Một mục tiêu: Hết quý I năm 2018 mỗi Viettel tỉnh/Thành phố có 01 Viettel Quận/Huyện mẫu. Trung tâm Điều hành Kinh doanh mà Taskforce là lực lượng thực địa, có trách nhiệm xây dựng bộ KPIs cho Quận/Huyện mẫu và thực hiện bằng được mục tiêu này.

Hai nhiệm vụ: Một là, bằng kinh nghiệm của bản thân, đánh giá, phân tích, cảm nhận tình hình của Quận/Huyện được giao hỗ trợ, để chỉ ra nguyên nhân huyện đó yếu kém do chủ quan hay do khách quan, do thị trường không tốt hoặc do chưa làm triệt để. Hai là, phân tích tìm hiểu về tổ chức bộ máy, phương thức điều hành hiện tại của đơn vị để thấy được bất cập và chỉ ra các yêu cầu cho đơn vị. Đây điều cốt yếu, quan trọng nhất.

Ba yêu cầu: Một là, hỗ trợ toàn diện mọi mặt hoạt động của huyện. Vận dụng mọi kiến thức đã được đào tạo để hỗ trợ đơn vị; Hai là, mỗi thành viên hỗ trợ phải viết được những kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề tại đơn vị, kể cả thành công hay thất bại, viết thành tài liệu để chuyển cho các phòng ban chức năng nghiên cứu để xây dựng thành quy trình, hướng dẫn mang tính hệ thống; Ba là, lực lượng Task Force hỗ trợ Quận/Huyện yếu, có nghĩa là đang tác động vào điểm yếu nhất trong hệ thống nên mỗi thành viên của lực lượng này phải có khả năng dẫn dắt, lôi cuốn tại đơn vị hỗ trợ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc trung tâm quán triệt nhiệm vụ cho lực lương Taskforce trước khi lên đường nhận nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn GĐ TT Điều hành kinh doanh VTT quán triệt nhiệm vụ cho lực lương Taskforce trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Thể hiện quyết tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Điều hành Kinh doanh đã động viên, quán triệt đến lực lượng Taskforce, xác định đây là cánh tay nối dài của VTT đến tận Quận/Huyện, nơi tuyến đầu của cả hệ thống, do đó yêu cầu từng thành viên Taskforce phải luôn gương mẫu, tận tâm, tận lực; nâng cao sức chiến đấu, sâu sát cơ sở, tổ chức tháo gỡ và tháo gỡ đến cùng các khó khăn vướng mắc cho đơn vị.

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu