Menu

VTT có thêm nhiệm vụ Backoffice giúp VTG điều hành kinh doanh thị trường

Viettel Toàn cầu
470 10:47, 04/04/2018

Sáng 2/04/2018, VTG đã tổ chức Lễ bàn giao công tác quản lý, điều hành thị trường nước ngoài sang Viettel Telecom. VTG tập trung thực hiện vai trò “holding”, làm tốt vai trò chiến lược, tài chính, đảm bảo pháp lý và giám sát các chỉ số hiệu quả đầu tư của các thị trường.

IMG_2228

Thực hiện ý kiến Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VTG) thuê Tổng Công ty Viễn thông (VTT) quản lý, vận hành toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty thị trường nước ngoài, sau thời gian chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục, ngày 2/04/2018, VTG đã tổ chức Lễ bàn giao công tác quản lý, điều hành thị trường nước ngoài sang Viettel Telecom.

Đồng chí Lê Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy, PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTG chủ trì lễ bàn giao. Về phía Viettel Telecom có đồng chí Hoàng Sơn, PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTT. Tham dự và chứng kiến lễ bàn giao còn có các đồng chí trong BTGĐ Tập đoàn, BTGĐ VTG, VTT và đại diện các ban Tập đoàn, phòng ban trung tâm VTG, VTT.

Theo chủ trương của Tập đoàn, Tổng Công ty VTT là đơn vị chịu trách nhiệm trước Tập đoàn (nội bộ Tập đoàn) về kết quả sản xuất kinh doanh tại các Công ty thị trường theo các mục tiêu, chỉ tiêu SXKD đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn phê duyệt. Nội dung cụ thể về các KPIs, tiêu chí và cơ chế đánh giá sẽ được thể hiện chi tiết tại Hợp đồng ký kết giữa hai bên.
Tổng Công ty VTG với tư cách là chủ đầu tư, thuê Tổng Công ty VTT quản lý điều hành hoạt động SXKD tại các Công ty thị trường chịu trách nhiệm về pháp lý, chịu trách nhiệm với Hội đồng Quản trị, với cổ đông và đối tác liên doanh về kết quả SXKD của các Công ty thị trường.
VTG sẽ bàn giao nguyên trạng bộ máy, nhiệm vụ TT GBOC từ Tổng Công ty VTG sang Tổng Công ty VTT; nhân sự và nhiệm vụ P.Phần mềm từ Tổng Công ty VTG sang Trung tâm CNTT thuộc Tổng Công ty VTT; nhân sự và nhiệm vụ thuộc lực lượng khối quản lý, hỗ trợ từ Tổng Công ty VTG về các phòng ban chuyên môn tại Tổng Công ty VTT.

Tại buổi lễ bàn giao, PTGĐ Tập đoàn Lê Đăng Dũng đã nhấn mạnh mục đích chính của việc chuyển đổi mô hình điều hành sản xuất kinh doanh của VTG và các công thị trường đó là để Công ty thị trường có đủ nguồn lực tự chủ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường. PTGĐ Lê Đăng Dũng cũng nhắc lại quá trình thay đổi các quan điểm điều hành kinh doanh đối với hoạt động đầu tư quốc tế từ trước đến nay. Giai đoạn đầu, chúng ta đã có ý định hình thành một Trung tâm điều hành kinh doanh toàn cầu, tuy nhiên khi cần dồn lực cho đầu tư quốc tế, Tập đoàn và VTT đã tập trung và thậm chí là “hi sinh” những nhân sự giỏi nhất cho VTG, xây dựng một bộ máy VTG tương đương với VTT. Cho đến nay, khi VTG đã có đến 10 thị trường, thực tế điều hành kinh doanh đã khiến chúng ta phải thực hiện chủ trương này. Hoạt động Viễn thông trong nước và Viễn thông nước ngoài độc lập giúp nhìn rõ hiệu quả của từng lĩnh vực trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, việc tách độc lập hoạt động Viễn thông trong nước và Viễn thông nước ngoài có bộc lộ một số điểm bất cập. Mà bất cập lớn nhất là bộ máy tại Tổng công ty VTG phải tham gia sâu vào điều hành trực tiếp, chi tiết các hoạt động SXKD tại các Công ty thị trường; hệ quả là cho đến hiện tại các công ty thị trường đều chưa tự chủ được hoàn toàn các hoạt động SXKD do thiếu nguồn nhân lực tốt, thiếu hệ thống công cụ quản lý, giám sát.

PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTG Lê Đăng Dũng và PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTT kí bàn giao.
PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTG Lê Đăng Dũng và PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTT kí bàn giao.

Do đó, việc chuyển đổi mô hình lần này sẽ là lời giải cho hoạt động điều hành kinh doanh không phải là trong nước hay nước ngoài mà toàn cầu, từ đó xây dựng, gia tăng kho tri thức chung trong toàn Tập đoàn để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho Viettel ở cả trong nước và quốc tế.

PTGĐ Lê Đăng Dũng cũng nhấn mạnh, khi Tổng Công ty VTG thuê Tổng Công ty VTT quản lý, vận hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả công tác thiết kế, xây dựng, khai thác vận hành mạng lưới viễn thông…) của các Công ty thị trường nước ngoài theo các mục tiêu, kế hoạch, KPIs được Hội đồng quản trị Tổng Công ty VTG thông qua, bản chất là chuyển GSM từ VTG sang VTT. Ban Giám đốc công ty thị trường phải là người chịu trách nhiệm chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Làm rõ thêm các quan điểm chỉ đạo của PTGĐ Lê Đăng Dũng, PTGĐ Hoàng Sơn khẳng định: “VTT là bộ máy backoffice tốt nhất cho thị trường còn ra quyết định kinh doanh là do BGĐ thị trường. VTT sẽ tư vấn về công cụ, cách tiếp cận, cách quản trị còn người ra quyết định là thị trường. Để tránh hiểu lầm là VTT chịu trách nhiệm tất cả, những chỉ tiêu Tập đoàn giao theo kế hoạch năm thì chúng tôi sẽ theo các dòng chỉ tiêu đó và chúng tôi hỗ trợ giải quyết cho thị trường!”.

PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTT Hoàng Sơn: "VTT sẽ là bộ máy backoffice tốt nhất cho thị trường!".
PTGĐ Tập đoàn, TGĐ VTT Hoàng Sơn: “VTT sẽ là bộ máy backoffice tốt nhất cho thị trường!”.

Theo lộ trình chuyển giao, 03 tháng sau khi kiện toàn mô hình kinh doanh tại các Công ty thị trường sẽ đồng bộ, thống nhất thành 01 Trung tâm Điều hành Kinh doanh. PTGĐ Hoàng Sơn cũng cho biết thêm, trước mắt, VTT sẽ cử ngay các đội taskforce để giải quyết các vấn đề tài chính, CNTT, thị trường nào yếu mặt nào thì các lực lượng đó sẽ hỗ trợ. Trong quá trình hỗ trợ, PTGĐ Hoàng Sơn sẽ trực tiếp làm việc với BTGĐ mỗi thị trường để đồng bộ về tư duy, nhận thức cách làm. Việc điều hành kinh doanh tại thị trường cũng sẽ áp dụng mô hình giống như các chi nhánh tỉnh, BGĐ thị trường phải quyết định sản phẩm và cách tiếp cận khách hàng của mình.

Từng bước, VTT sẽ tập trung vào 03 nhiệm vụ chính: hỗ trợ quản trị tài chính, công cụ quản trị và chiến lược sản phẩm, tiếp cận khách hàng. Và đây sẽ là việc làm 2 chiều, các thị trường cũng sẽ cập nhật cho VTT những xu hướng mới nhất của các đối thủ lớn trên thế giới.

Sau khi chuyển đổi mô hình, Tổng Công ty VTG sẽ thực hiện đúng vai trò, chức năng chủ đầu tư, thực hiện quyết định chiến lược, kế hoạch, KPIs với các phòng ban như sau:
Phòng Chiến lược đầu tư nước ngoài.
- Phòng Đầu tư tài chính.
- Phòng Xúc tiến đầu tư.
- Phòng Kế toán tài chính.
- Phòng Chính trị, nhân sự.
- Phòng Mua sắm.
- Phòng Pháp chế.
Theo đó, VTG cũng sẽ tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ, nhân sự và các mặt công tác khác của Ban Xúc tiến đầu tư nước ngoài Thuộc Tập đoàn để tiếp tục triển khai thực hiện.

Save

Save

Save

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu