Menu

Viettel Telecom thí điểm mô hình tổ chức 4 khối theo hướng lấy KH làm trọng tâm

168 15:30, 12/10/2017

Thực thi chiến lược chuyển dịch mô hình tổ chức theo hướng lấy KH làm trọng tâm, ngày 5/10/2017, TGĐ Hoàng Sơn chính thức ký Quyết định số 386/QĐ-VTT-TCLĐ về việc thí điểm kiện toàn Mô hình tổ chức Tổng Công ty Viễn thông Viettel.

326ce7c3d2e6e78ad45e8f188163e763

Theo đó, mô hình tổ chức khung Tổng Công ty gồm 04 khối: Khối Giải pháp doanh nghiệp (GPDN), Khối Khách hàng cá nhân & Hộ gia đình (KHCN &HGĐ), Khối Digital, Khối Hỗ trợ.

Khối Giải pháp doanh nghiệp được kiện toàn lại trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Khối Khách hàng Chính phủ & Doanh nghiệp VTT, các đơn vị CNTT & Viễn thông thuộc Tập đoàn điều chuyển về VTT theo quyết định số 4621/QĐ- VTQĐ- TCNL của Tổng Giám đốc Tập đoàn; Trung tâm Kinh doanh quốc tế và các bộ phận làm nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết bị cho KHDN từ Trung tâm Kỹ thuật về Khối GPDN.

Tổ chức bộ máy Khối Giải pháp doanh nghiệp gồm: Phòng Chiến lược; Phòng Marketing; Trung tâm khách hàng Chính phủ; Trung tâm khách hàng Doanh nghiệp lớn; Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp vừa & nhỏ; Trung tâm Kinh doanh Quốc tế; Trung tâm Sản phẩm & Giải pháp; Trung tâm Quản lý chất lượng; Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật; Phòng Kế hoạch kinh doanh; Phòng Pháp chế – Đầu tư; Phòng Tài chính; Phòng Tổ chức lao động; Phòng Chính trị; Văn phòng.

Đối với Khối KHCN&HGĐ, bộ máy được tổ chức thí điểm theo từng phân khúc khách hàng, thực hiện toàn trình từ nghiên cứu thị trường, sản xuất sản phẩm, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng cho đối tượng KHCN &HGĐ. Với định hướng này, khối KHCN&HGĐ sẽ được kiện toàn lại trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh, kỹ thuật của VTT (không bao gồm Khối KH CP &DN).

Cụ thể, với các đơn vị Kinh doanh, tổ chức theo các phân khúc khách hàng (Khách hàng VIP, khách hàng Tiềm năng, Khách hàng Đại trà, Khách hàng Hộ gia đình) chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận theo từng phân phúc. Phân rõ vai trò, trách nhiệm, luồng tương tác nội bộ, tổ chức vận hành theo hướng tăng cường phối hợp ngang giữa các đơn vị và được dẫn dắt bởi Giám đốc các phân khúc khách hàng. Với các đơn vị Kỹ thuật, thiết kế theo hướng tinh gọn để phục vụ kinh doanh, lấy kinh doanh dẫn dắt. Đồng thời chuyển dịch 20% nhân sự về Khối Digital để mở rộng hoạt động kinh doanh lĩnh vực mới (thực hiện trong tháng 10/2017).

Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ Khối KHCN&HGĐ:

Các đơn vị Kinh doanh gồm 08 đầu mối: Phòng Chiến lược, Trung tâm Khách hàng và Marketing, Trung tâm Sản phẩm, Phòng Quản lý doanh thu, Trung tâm Điều hành, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Trung tâm VAS, Phòng Quản lý hợp tác CSP.

Các đơn vị Kỹ thuật gồm 3 đầu mối: Trung tâm CNTT, Trung tâm Đối soát, Phòng Kỹ thuật.

Theo mô hình mới, TCT thực hiện điều động, sắp xếp 1.254 đồng chí từ các đơn vị thuộc Tổng Công ty về khối KHCN&HGĐ. Việc bố trí, sắp xếp nhân sự theo quan điểm không tổ chức phòng/ban có quy mô nhân sự dưới 5 người, chỉ tổ chức thành phòng đối với các công việc có tính chất khác biệt, đặc thù do Ban Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành.

Trong dịp này, Khối Digital cũng được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tài Chính điện tử, Trung tâm Phát triển & Tích hợp sản phẩm, Phòng Thương mại điện tử thuộc Trung tâm Phần mềm Viễn thông về Khối Digital.

Riêng Khối hỗ trợ vẫn tạm thời giữ nguyên như hiện tại gồm 11 Phòng: Chính trị, Tổ chức lao động, Tài chính, Pháp chế, Chính sách & Kết nối viễn thông, Kiểm soát nội bộ, Mua sắm & Xây dựng, Quản lý tài sản, Đào tạo, Văn phòng, Truyền thông (trong đó bộ phận quảng cáo, truyền thông sản phẩm điều chuyển về Khối KHCN &HGĐ). Tuy nhiên, về dài hạn, Khối hỗ trợ dự kiến cũng sẽ được kiện toàn phù hợp với bộ máy ngành dọc của Tập đoàn.

Trước đó, TGĐ Hoàng Sơn từng phát biểu trong tháng 9, VTT sẽ tổ chức sắp xếp lại bộ máy VTT cho phù hợp, hiệu quả trên cơ sở lấy khách hàng làm trọng tâm. Bộ máy sản phẩm, các hoạt động quy trình sẽ được cấu trúc lại để nhanh gọn, chính xác, từng bước chuyên nghiệp hóa bộ máy, đặc biệt là bộ máy phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Riêng bộ máy tỉnh cơ bản sẽ giữ ổn định từ nay đến hết năm 2017. Tuy nhiên, TGĐ cũng mong muốn CBNV tại các Viettel Tỉnh/Tp thay đổi nhận thức về cách ứng xử với KH phù hợp với sự thay đổi về mô hình tổ chức của VTT.

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu