Menu

Sau khối cơ quan, VTT tiếp tục điều chỉnh mô hình tổ chức tại 63 Viettel Tỉnh/TP

348 17:04, 27/10/2017

Sau sự điều chỉnh mô hình ở khối cơ quan TCT Viettel Telecom, mô hình tổ chức tại 63 Viettel Tỉnh/Tp tiếp tục có sự điều chỉnh nhằm thống nhất luồng vận hành xuyên suốt từ VTT – Tỉnh – Huyện.

Việc điều chỉnh theo đúng quan điểm tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hướng đến KH, tích hợp các chức danh hỗ trợ, trung gian để tối ưu công việc, đảm bảo quân số hỗ trợ <10% tổng quân số.

Cụ thể, mô hình tổ chức tại Viettel Tỉnh/Tp được chia thành 3 khối (kinh doanh, kỹ thuật, hỗ trợ) và 5 phòng (P.KHCN&HGĐ, P. KHDN, Phòng Kỹ thuật – Hạ tầng, P. Tài chính, P. Tổng hợp) và các TT huyện. Sự điều chỉnh mô hình diễn ra ở cả 3 khối.

5ca36c270d96cc9f32374a00f040be60

Trước hết ở lớp lãnh đạo, BGĐ Viettel Tỉnh/Tp gồm 3 người: Giám đốc, PGĐ trực tiếp điều hành P.KHCN&HGĐ và PGĐ trực tiếp điều hành P.KHDN.

Xuyên suốt luồng điều hành xuống dưới ở khối cơ quan Chi nhánh cũng chia thành 3 lực lượng: Kinh doanh, kỹ thuật, hỗ trợ.

Ở Khối kinh doanh, Phòng KH CN&HGĐ bổ sung thêm các nhiệm vụ marketing để thực hiện các hoạt động truyền thông tới KH, phân tích KH và thị trường; Chăm sóc KH và giữ gìn KH sau bán, tương ứng với đó bổ sung các nhân sự NV/CTV Marketing và NV/CTV Chăm sóc KH. Đồng thời điều chuyển nhiệm vụ quản lý kho vật tư hàng hóa và đảm bảo hàng hóa triển khai cho KH từ Phòng Tổng hợp sang và bổ sung nhiệm vụ lập kế hoạch, tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả kinh doanh của ngành dọc KHCN&HGĐ do NV/CTV quản lý kênh tại phòng đảm nhiệm.

Với mảng kinh doanh KHDN, TT CNTT tại Chi nhánh sẽ được kiện toàn thành phòng KHDN do PGĐ KHDN phụ trách trực tiếp, thực hiện các nhiệm vụ bán hàng doanh nghiệp và chăm sóc KH – giải quyết khiếu nại. Bổ sung nhiệm vụ lập kế hoạch, tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả kinh doanh ngành dọc KHDN do NV/CTV điều hành BHDN đảm nhiệm.

Ở cả Phòng KHCN&HGĐ và Phòng KHDN, có thể bố trí 1 phó phòng nếu quân số trên 10 người.

Ở Khối Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật – Hạ tầng giữ nguyên mô hình như hiện tại. Riêng Viettel Nghệ An, Thanh Hóa sẽ sáp nhập P. Kỹ thuật và P. Xây dựng hạ tầng thành P. Kỹ thuật – hạ tầng để thống nhất mô hình, luồng vận hành kỹ thuật trên toàn quốc.

Ở Khối Hỗ trợ, Phòng Tổng hợp có một số điều chỉnh với các chức danh, gồm: Trưởng ban/Trợ lý Chính trị (bổ sung nhiệm vụ kiểm soát nội bộ tại tỉnh); NV Văn thư kiêm nhiệm vụ đầu tư mua sắm, NV Hành chính kiêm thêm nhiệm vụ IT Văn phòng (điều chuyển nhiệm vụ IT nội bộ từ TT CNTT). Riêng Phòng Tài chính vẫn giữ nguyên mô hình hiện tại.

Ở các Trung tâm huyện, mô hình tổ chức cũng được xây dựng tương ứng khối cơ quan Chi nhánh, bao gồm Giám đốc TT, lực lượng bán hàng DN, lực lượng bán hàng trực tiếp, lực lượng bán hàng điểm bán/chuyển tiền, Cửa hàng, và NV Tổng hợp.

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu