Menu

Mỗi CBNV tự đăng ký một thông điệp thi đua ý nghĩa cho năm 2017

Viettel Toàn cầu
360 15:17, 03/10/2017

Theo quy định của Tập đoàn, từ năm 2017, việc đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân năm sẽ được thực hiện trên hệ thống Thông tin nhân sự. Tất cả CBNV VTG hoàn thành việc đăng ký trước ngày 10/10.

Để góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi, đánh giá kết quả thi đua hàng năm của cơ quan đối với các tập thể, cá nhân thông qua việc ứng dụng hệ thống CNTT vào quản trị, Cơ quan Chính trị Tập đoàn triển khai việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017 đối với các tập thể, cá nhân trên hệ thống Thông tin nhân sự.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoặc người được giao phụ trách chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, truyền thông cho 100% CBNV cấp mình nắm và thực hiện nghiêm túc việc đăng ký danh hiệu thi đua trên hệ thống phần mềm theo quy định.

Thời hạn hoàn thành việc đăng ký danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân xong trước ngày 10/10/2017.

Đầu mối liên hệ và hỗ trợ: Đ/c Mẫn Mạnh Tuấn – Trợ lý Tuyên huấn, Email: tuanmm2@viettel.com.vn; DĐ: 0989562888.

Dk thi duazzzz
Năm 2017, ngoài việc đăng ký danh hiệu thi đua, các cá nhân còn tự đặt cho mình một thông điệp thi đua để tạo khí thế phấn đấu, hoàn thành mục tiêu cá nhân.
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
Đối với đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân:
  • Bước 1: CBNV đăng nhập vào trang viettel.vn theo User của mình => Vào Menu chọn Đăng ký cá nhân/Đăng ký thi đua để nhập thông tin đăng ký theo quy định.
  • Bước 2: Click vào Icon Chọn => Trình ký (tự động link sang phần mềm Voffice).
  • Bước 3: Quản lý trực tiếp đăng nhập vào Voffice để phê duyệt.
Đối với đăng ký danh hiệu thi đua tập thể:
  • Bước 1: Cá nhân được giao phụ trách của các đơn vị đăng nhập vào trang viettel.vn => Vào Menu chọn Đánh giá/Đăng ký thi đua => Đăng ký thi đua tập thể.
  • Bước 2: Vào mục Nhập dữ liệu để nhập thông tin đăng ký.
  • Bước 3: Xét duyệt đăng ký danh hiệu thi đua.
+ Trưởng Phòng Tuyên huấn – Cơ quan Chính trị Tập đoàn: Xét duyệt đăng ký đối với các đầu mối, đơn vị là cấp Tổng Công ty VTG và các Công ty thị trường.
+ Trợ lý Tuyên huấn – P.Chính trị VTG: Xét duyệt đăng ký đối với các đầu mối, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty VTG còn lại (Phòng, ban, Trung tâm KCQ VTG, Phòng/ban và các Chi nhánh tỉnh thị trường…).
  • Bước 4: Trình ký đăng ký danh hiệu thi đua.
+ Đối với cấp Tổng Công ty VTG và các Công ty thị trường: Trình ký lên lãnh đạo đơn vị và Chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn (tự động link sang phần mềm Voffice).
+ Đối với cấp còn lại: Trình ký lên Chỉ huy đơn vị và Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp.

* Lưu ý:

Các trường hợp (tập thể, cá nhân) không thực hiện đăng ký danh hiệu thi đua trên phần mềm theo quy định trên sẽ không được bình xét danh hiệu thi đua năm 2017.

Save

Save

Save

Save

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu