Menu

Mô hình tổ chức Tổng Công ty VTG tiếp tục có những điều chỉnh

Viettel Toàn cầu
1540 09:54, 01/11/2017

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của khối cơ quan, Đảng ủy, Ban TGĐ Tổng Công ty VTG tiếp tục thực hiện những điều chỉnh, mô hình mới chính thức từ 01/11/2017.

Ngày 31/10/2017, Đảng ủy, Ban TGĐ Tổng Công ty VTG đã tổ chức hội nghị thông báo về một số thay đổi trong mô hình tổ chức của khối cơ quan TCT VTG. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, PTGĐ TCT chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có PTGĐ Hà Minh Tuấn cùng các đồng chí đại diện chỉ huy phòng ban, trung tâm thuộc Tổng Công ty VTG và đại diện ngành tổ chức nhân sự TCT VTNET, Công ty Tư vấn Thiết kế Viettel.

IMG_1726zzz
Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, PTGĐ TCT chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty đã công bố Quyết định của của Tổng Giám đốc Tập đoàn về một số thay đổi trong mô hình tổ chức của TCT VTG. Theo đó, nhân sự và nhiệm vụ quy hoạch thiết kế mạng lưới cho các thị trường đang do TT Quy hoạch thiết kế đảm nhiệm sẽ điều chuyển về TCT Mạng lưới VTNET, một số nhân sự thực hiện nhiệm vụ khảo sát thiết kế sẽ điều chuyển về Công ty Tư vấn Thiết kế Viettel. Về Khối quản lý chức năng, trước đây có 11 phòng, nay sẽ còn 8 phòng trực thuộc, cụ thể Phòng Phân tích Tài chính đã điều chuyển thuộc TT Giám sát và Điều hành kinh doanh theo mô hình được công bố trước đó; nay, Phòng Kiểm soát Nội bộ sáp nhập với Phòng Kế hoạch, Phòng Quản lý tài sản sáp nhập về Phòng Kế toán Tài chính.

Ngoài ra, Trung tâm Phần mềm điều chỉnh và đổi tên thành Phòng Phần mềm do PTGĐ Tổng Công ty phụ trách kinh doanh chỉ đạo, điều hành.

Trung Hạ tầng điều chỉnh và đổi tên thành Phòng Hạ tầng. Thành lập Phòng Quy hoạch thiết kế do PTGĐ Tổng Công ty phụ trách Quy hoạch Thiết kế chỉ đạo, điều hành.

Tại hội nghị, đồng chí Cấn Long Giang, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty cũng công bố  Quyết định của Tổng Giám đốc TCT về Giao nhiệm vụ cho các nhân sự theo mô hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, PTGĐ Đỗ Mạnh Hùng cho biết đây là đợt điều chỉnh mô hình rất lớn của VTG. Đứng trước tình hình thực tế, VTG phải đáp ứng đòi hỏi tổ chức lại bộ máy để đảm bảo nhiệm vụ, yêu cầu nhằm thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo định hướng GSM. Thay mặt Đảng ủy, Ban TGĐ TCT, PTGĐ Đỗ Mạnh Hùng cảm ơn các đồng chí nhận nhiệm vụ theo mô hình điều chỉnh đã chia sẻ cùng TCT để thực hiện chủ trương kiện toàn bộ máy quản lý, mong các đồng chí sớm ổn định mọi mặt công tác tại đơn vị mới.

IMG_1725zzzz

Các Phòng ban chức năng TCT sẽ phối hợp với TCT VTNET và TVTK trong việc tiếp nhận và sắp xếp cho các đồng chí theo mô hình điều chỉnh để chính thức thực hiện quyết định từ 01/11/2017.

Save

Save

Save

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu