Menu

Công ty thị trường sẽ tái tạo với mô hình Customer Centric

Viettel Toàn cầu
511 08:55, 16/01/2018

Trong Hội nghị tổng kết năm 2017 của TCT VTG, Trưởng Ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn Hồ Chí Dũng đã đưa ra bản phác thảo để tái tạo mô hình tổ chức của các công ty thị trường theo hướng Vì khách hàng.

IMG_5666

Phần tham luận về chuyển đổi tại VTG của Trưởng Ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn tóm gọn trong 12 chữ: “Hướng tới khách hàng, Tinh gọn và Linh hoạt, Số hóa và Sáng tạo”. Dựa trên những bước tiến của việc tổ chức lại mô hình của TCT Viettel Telecom cùng với sự tư vấn của Công ty tư vấn quản lý Boston Consulting Group (BCG), Ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn đã đánh giá lại mô hình của VTG đang áp dụng tại các công ty thị trường và những điểm cần thiết để tái tạo lại mô hình theo hướng Vì khách hàng.trang danh gia.B.TCNL

Cụ thể, mô hình mới sẽ tập trung để chuẩn hóa các quy trình vận hành trong kinh doanh, đây là khâu đặc biệt quan trọng với thị trường toàn cầu. Một số quy trình trước mắt phải chuẩn hóa ngay như khai báo thuê bao, ngăn ngừa lỗi mạng, chăm sóc khách hàng, tạo ra sản phẩm, nắm điểm cốt lõi của một quy trình sản xuất kinh doanh. Trong đó, mỗi quy trình không đóng tại một phòng ban nào mà sẽ đi toàn trình trong cả hành trình của khách hàng. Trên toàn bộ quá trình ấy, chúng ta sẽ tạo một điểm mốc để được ghi nhận, được số hóa, để đo đạc. Từ đó, chúng ta biết được trên toàn bộ hành trình của khách hàng thì chỗ nào khách hàng đang gặp vấn đề, gặp trục trặc để chúng ta có những cải biến đối với sản phẩm dịch vụ của mình. Tất cả các quy trình phải dựa trên số hóa nhằm hướng tới khách hàng và cho họ những trải nghiệm tốt nhất.10.B.TCNLDự kiến trong năm 2018, Ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn sẽ thiết kế và gây dựng mô hình cho 02 thị trường nước ngoài do VTG đề xuất, đồng thời đào tạo một team chiến lược chuyển giao ở VTG để tiếp tục xây dựng mô hình cho tất cả các thị trường còn lại.

Để đạt được mục tiêu như vậy, cần sự đồng thuận rất lớn từ người lãnh đạo cao nhất ở VTG và mỗi công ty thị trường, cam kết kiên trì với dự án mới có thể thành công.

Như vậy, trong năm 2018, VTG và các công ty thị trường có 02 trong 08 nhiệm vụ trọng tâm đó là xây dựng mô hình tổ chức theo tư vấn BCG và kiện toàn cơ chế lương theo tư vấn HayGroup tại các Công ty thị trường (hạch toán tại thị trường).

Save

Save

Save

Save

Save

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu