Menu

CBNV Viettel nghỉ 03 ngày dịp Quốc khánh 2017

562 06:08, 18/08/2017

Dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, thời gian nghỉ dành cho CBNV Viettel kéo dài từ thứ 7 (2/9) đến hết thứ 2 (4/9). CBNV chú ý đăng ký trực/nghỉ trên hệ thống Thông tin nhân sự.

552e209302f27019097b7a18

Theo hướng dẫn mới ban hành của Ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn, lịch nghỉ trên được áp dụng cho CBCNV các cơ quan đơn vị phụ thuộc Tập đoàn. Các đơn vị hạch toán độc lập sẽ căn cứ hướng dẫn này để bố trí quân số trực theo yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần bố trí nhân lực phù hợp để trực nhiệm vụ theo yêu cầu sản xuất kinh doanh và đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn Tập đoàn.

Các đồng chí trực chỉ huy nếu không phải trực tiếp điều hành giải quyết công việc của đơn vị thì có thể trực qua điện thoại mà không cần đến đơn vị và không thanh toán lương trực ngày lễ.

Bên cạnh đó, các đồng chí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn, trực hệ thống, trực kỹ thuật, xử lý sự cố, giao dịch, giải đáp khách hàng, vệ binh, bảo vệ, lái xe… sẽ được bố trí làm việc theo ca vào tất cả các ngày trong tuần, không phân biệt ngày nghỉ, ngày lễ.

Lưu ý khi đăng ký trực/nghỉ
CBNV cần đăng ký trực/nghỉ trên hệ thống Thông tin nhân sự từ ngày 23/8 đến ngày 27/8. Sau thời gian này, hệ thống sẽ mặc định nghỉ đối với trường hợp chưa đăng ký.
Đối với những đồng chí trực, đề nghị CBNV thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc, địa điểm đã đăng ký. Đồng thời, các đồng chí điểm danh trên hệ thống Thông tin nhân sự để được tính công.
GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu