Menu
Đặc biệt, Thượng tướng Trần Đơn rất quan tâm tới những thiết bị quân sự nhưng có thể áp dụng vào dân sự của Viettel.

Doanh nghiệp quốc phòng an ninh là gì?

10:02, 11/08/2017 - Hỏi đáp

Gần đây tôi hay nghe nhắc tới doanh nghiệp quốc phòng an ninh nhưng lại không hiểu rõ doanh nghiệp quốc phòng an ninh là gì? Ban Biên tập có thể giải thích thêm cho tôi tại sao Viettel ...

Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu