Menu
Màn flashmop đem lại sự hứng khởi cho tất cả mọi người tham gia sự kiện.

[Thơ] Telemor chuyện chưa kể hết

17:04, 22/09/2017 - Telemor

Sau ngày kỷ niệm 5 năm thành lập Telemor, BBT Viettel Toàn cầu nhận được bài thơ này từ bạn Nguyễn Đình Thảo, Công ty Công trình đang hỗ trợ thị trường Timor. Bài thơ khá dài nhưng cũng...

Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu