Menu

Tiền thuế TNCN hàng tháng được tính như thế nào?

Viettel Toàn cầu
387 1 17:16, 04/07/2017

Hàng tháng, đơn vị quản lý quân số ngày cuối tháng sẽ tính thuế TNCN của CBNV theo biểu thuế lũy tiến trên tổng thu nhập tính thuế do đơn vị trả.

1_136145

CBNV hỏi:

CBNV là SQ, QNCN, CNVQP, HĐLĐ thì tiền thuế TNCN hàng tháng được tính như thế nào?

Trả lời:

Hàng tháng, thuế TNCN của CBNV (SQ, QNCN, CNVQP, HĐLĐ) được tính:

– Đơn vị quản lý quân số ngày cuối tháng sẽ tính theo biểu thuế lũy tiến trên tổng thu nhập tính thuế do đơn vị trả. Cụ thể như sau: Lấy tổng thu nhập đơn vị trả, trừ các khoản miễn thuế (ăn ca, điện thoại, làm thêm miễn thuế), trừ giảm trừ gia cảnh, BHXH rồi áp biểu thuế:

+ Đến 5trđ/tháng áp dụng thuế suất 5%

+ Trên 5trđ/tháng đến 10trđ/tháng áp dụng thuế suất 10%

+ Trên 10trđ/tháng đến 18trđ/tháng áp dụng thuế suất 15%

+ Trên 18trđ/tháng đến 32trđ/tháng áp dụng thuế suất 20%

+ Trên 32trđ/tháng đến 52trđ/tháng áp dụng thuế suất 25%

+ Trên 52trđ/tháng đến 80trđ/tháng áp dụng thuế suất 30%

+ Trên 80trđ/tháng áp dụng thuế suất 35%

Số thuế phải nộp theo biểu lũy tiến là tổng số thuế được tính theo từng mức thuế suất kể trên.

– Các đơn vị khác đơn vị quản lý quân số ngày cuối tháng sẽ tính theo thuế suất 10%: Lấy thu nhập đơn vị trả x 10%

Save

TẤT CẢ BÌNH LUẬN (1)
  • GỬI BÌNH LUẬN
    (*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
    Đăng ký
    Đăng nhập
    Quên mật khẩu