Menu

Tại sao Tập đoàn lại bình xét thi đua trước khi có Ki năm?

848 10:59, 13/11/2017

Việc bình xét thi đua khen thưởng tại Tập đoàn thường được tổ chức từ tháng 10 hàng năm và trước khi có Ki năm. Nguyên nhân chính là do đặc thù, quy mô của Tập đoàn, cũng như ràng buộc theo quy định của doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng

Câu hỏi: Liên quan đến công tác bình xét thi đua, Ki năm, tôi có thắc mắc như sau: “Tại sao Tập đoàn lại xét thi đua trước Ki năm? Và tại sao Tập đoàn không thực hiện bình xét gối đầu từ năm trước?”

IMG_0830zzz

Trả lời: Dựa trên Thông tư của Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Bộ Quốc Phòng về việc tổ chức đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua năm 2017 và thực tế quy mô hoạt động của Tập đoàn , Cơ quan chính trị Tập đoàn giải đáp thắc mắc của đồng chí như sau:

Hiện nay, theo quy định, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phải thực hiện đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, tổ chức Hội nghị tổng kết phòng trào thi đua quyết thắng năm 2017 và báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng trước ngày 31/12/2017. Vì vậy công tác đánh giá, bình xét thi đua của Tập đoàn phải được thực hiện trước mốc thời gian 31/12/2017, đây là thời điểm chưa thể có Ki năm 2017 của các cá nhân và đơn vị.

Cùng với đó, đặc thù của Tập đoàn là một tổ chức lớn, quân số đông, phạm vi hoạt động cả trong nước, nước ngoài nên việc thực hiện đánh giá, bình xét phải tổ chức qua nhiều cấp, trên quy mô toàn cầu. Với khối lượng công việc lớn và để đảm bảo mốc thời gian theo quy định, công tác tổ chức rà soát, hướng dẫn đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua tại Tập đoàn thường được hướng dẫn thực hiện từ tháng 10 hàng năm, thời điểm này chưa thể có Ki năm của cá nhân và đơn vị.

Như vậy với đặc thù riêng của Tập đoàn, cũng như ràng buộc theo quy định của Bộ Quốc phòng, khiến công tác tổ chức bình xét thi đua tại Tập đoàn thường được tiến hành trước khi có kết quả Ki năm.

Với góp ý: “Tại sao Tập đoàn không thực hiện bình xét gối đầu từ năm trước?” , trên thực tế, việc bình xét gối đầu, Tập đoàn đã và đang áp dụng. Cụ thể, theo hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng năm 2017, Tập đoàn quy định thời gian để tính thành tích bình xét danh hiệu thi đua như sau:

  • Đối với cá nhân: Tính từ ngày 01/11/2016 đến 31/10/2017 (Áp dụng tương tự đối với các cá nhân người sở tại thuộc các công ty thi trường).
  • Đối với tập thể:
    – Với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tập đoàn: Tính thành tích từ Quý 1 đến Quý 4 năm 2017.
    – Với các đơn vị trực thuộc các Tổng Công ty, Công ty, Viện, Học viện, Trung tâm trực thuộc Tập đoàn: Tính thành tích của Quý 1, Quý 2, Quý 3 năm 2017 và Quý 4 năm 2016.

Tuy nhiên, dự kiến việc áp dụng tính thành tích gối đầu chỉ còn áp dụng trong năm nay, sang năm 2018, Tập đoàn sẽ thực hiện tính thành tích trong năm của năm bình xét danh hiệu thi đua đối với mọi đối tượng ở các cấp.

Vậy đồng chí nắm thông tin, cảm ơn đồng chí!

GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu