Menu

Phòng ban VTG có được nhận sinh viên thực tập hay không?

Viettel Toàn cầu
514 11:01, 03/11/2017

Các cơ quan đơn vị có nhu cầu nhận sinh viên đến thực tập nghề nghiệp có thể thực hiện theo quy chế bảo vệ chính trị nội bộ của TCT VTG.

Theo quy chế bảo vệ chính trị nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 1651/QĐ-VTG-CTr ngày 21/07/2016, các phòng ban VTG có nhu cầu sinh viên đến thực tập nghề nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

- Lập danh sách trích ngang.
- Đơn xin thực tập có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường.
- Kí bản cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đối với Tổng Công ty, Công ty.
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc (qua Phòng Chính trị).

Quy chế này còn áp dụng với lực lượng là HĐLĐ người Việt Nam ký hợp đồng trực tiếp với Công ty thị trường. Theo đó, các Công ty thị trường phải có đủ :

- Phiếu xác minh tiêu chuẩn chính trị,
- Sơ yếu lý lịch tự thuật,
- Phiếu lý lịch tư pháp.
- Kí bản cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đối với Tổng Công ty, Công ty.
- Báo cáo danh sách trích ngang cho Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty (qua Phòng Chính trị).
GỬI BÌNH LUẬN
(*) Viettel Toàn cầu trân trọng mọi bình luận đóng góp để Viettel tốt hơn và không đăng tải bình luận thiếu tính xây dựng.
Đăng ký
Đăng nhập
Quên mật khẩu